Lập bàn thờ phật

Lập bàn thờ phật

Hiển thị

10:21 - 23/09/2020

CÁCH LẬP BÀN THỜ TANG LỄ

Nén hương, cũng có thêm một ý nghĩa đặc biệt khác nữa, đó là thắp hương để nhớ đến sự vô thường. Vô thường là không vĩnh viễn, tất cả...

Xem thêm

10:42 - 27/07/2019

Sắp xếp bàn thờ Vong, bàn thờ phật

Ban thờ nên quay ra cửa chính, không nên ngược với hướng nhà có thể gây âm dương tương phản, dễ gây bất trắc, nô bộc phản bội hoặc con cái...

Xem thêm